Welkom bij EBS Nederland
'Maak van je tuin een jungle', dat was ongeveer het uitgangspunt bij de oprichting van de EBS toen begin jaren '90 de heidetuinen en coniferen nog erg populair waren in Nederland. Bamboe was toen nog relatief onbekend en de verkrijgbaarheid beperkte zich tot ongeveer 3 soorten. Inmiddels is het bamboe assortiment dat geschikt is voor het Nederlandse klimaat gegroeid tot ruim 300. Mede dankzij het enthousiasme van EBS-leden van het eerste uur. Toch zijn er nogal wat misverstanden rond bamboe en dat is jammer. De EBS probeert daar via haar website wat aan te doen en aspirant bamboeliefhebbers op de goede weg te helpen. De basisinformatie over bamboe vind je hier.

Profiel
Bestuur
Internationaal
StatutenProfiel
De EBS Nederland (opgericht in 1991) is een vereniging met rond de 200 bamboeliefhebbers die samen met haar zusterorganisaties in Europa ervaringen en informatie uitwisselen over groei, verzorging, wijze van planten, vermeerdering en winterhardheid. Daarnaast organiseert de EBS Nederland ook regelmatig bamboedagen, ruilbeurzen, excursies naar interessante bamboetuinen in binnen-en buitenland en lezingen waar ook sprekers van andere EBS landen aanwezig zijn. Onder onze leden bevinden zich naast liefhebbers ook professionele kwekers, handelaren, fabrikanten, wetenschappers en botanische tuinen.
De EBS houdt zich bezig met bamboe in de breedste zin van het woord maar beperkt zich niet tot alleen bamboe. Bamboe in combinatie met andere winterharde exoten of juist met meer traditionele beplanting levert nog altijd de meest interessante tuinen op. Daarnaast komt bamboe steeds vaker in ons dagelijks leven voor. Niet alleen in tuinen maar ook in onze woonkamer, keuken, kantoor, werkplaats of badkamer. Zo is bamboe inmiddels een goed alternatief voor (tropisch)hardhout gebleken met alle economische en ecologische voordelen die daarbij horen. Ook over dit soort aspecten volgt de EBS alle ontwikkelingen op de voet. EBS Nederland is een non-commerciële organisatie.Bestuur
Het bestuur bestaat doorgaans uit een oneven aantal personen. Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar benoemd en zijn daarna herkiesbaar. Het huidige bestuur bestaat uit:

Klaas-Jan Niks, Voorzitter
Nico van der Snel, Penningmeester
Dave Modijefsky, Secretaris


BovenInternationaal
De EBS staat in contact met haar zusterorganisaties in Europa en andere bamboe-organisaties in de rest van de wereld. In de volgende landen is een EBS te vinden:
EBS België
EBS Duitsland
EBS Engeland
EBS Frankrijk
EBS Italië


BovenStatuten
Net als elke vereniging zijn ook wij ergens voor in het leven geroepen. Dit zijn de statuten zoals gedeponeerd tijdens de oprichting in 1992. Artikel 2. De Vereniging heeft ten doel:

• Het verschaffen van informatie over het gebruik en toepassing van bamboe in de tuin en openbaar groen.
• Het leveren van een bijdrage aan het tot stand komen van een goede bamboe-nomenclatuur.
• Het behoud en de bescherming van bedreigde bamboe-soorten.
• Het uitbreiden van het voor Nederland geschikte bamboe-assortiment.
• Het onderhouden van contacten met buitenlandse zusterverenigingen en organisaties.
• Het lidmaatschap van EBS Nederland.

De volledige oprichtingsakte is voor EBS-leden beschikbaar. EBS Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 40626051.

Boven