Punt!
Het zal een paar jaar geleden geweest zijn dat geluiden en bewegingen in de tuin naast de mijne in toenemende mate mijn aandacht opeisten. Er moest daar wel iets bijzonders aan de hand zijn, maar wat dat was, daar kwam ik niet zo een twee drie achter. Ging het misschien om iets dat de buren kwijt waren geraakt en al bukkend tussen de planten terug hoopten te vinden? Of bakenden zij stukken in de tuin af om tot een nieuwe indeling te komen? Of hadden zij wellicht last van mollen in de tuin?

Raadsel
Hetgeen ik vanuit mijn kamer kon zien was de buurman -normaal gesproken een rustige, vriendelijke man- die nu kennelijk in een staat van opgewonden spanning verkeerde. Gebukt zag ik hem door zijn tuin lopen; hier en daar boog hij zich ineens dieper voorover en veerde dan opgewonden omhoog met zijn vinger op de grond voor hem wijzend, achterom naar zijn vrouw roepend: "al weer een!! Kijk, alweer een Punt". Zij kwam dan naar hem toe, waarna zij zich samen voorover bogen om met grote aandacht een bepaald punt op de grond te bestuderen. Mijn nieuwsgierigheid is groter dan gemiddeld en ik betrapte me erop dat ik er zowaar gluurderspraktijken op na ging houden. Was het misschien een nieuw soort religie? Eerbied en vreugde voor de aarde? En het hield maar niet op. Elke ochtend voordat buurman naar zijn werk ging neusde hij door zijn tuin, bukkend, roepend, wijzend en glunderend. De ene Punt na de andere Punt scoorde hij. En als hij thuiskwam, nog voor het avondeten, hetzelfde Punt-gedoe. Ik werd er steeds onrustiger van. Een punthoofd kreeg ik ervan, zo u wilt.

Oplossing
Raadsels zijn alleen leuk als je ze kunt oplossen. En dat bleek in dit geval binnen redelijke termijn niet mogelijk. Er restte mij niet anders dan mijn nieuwsgierigheid kenbaar te maken en mijn buren te vragen wat hen zo intens bezig hield. Mijn vraag viel kennelijk in vruchtbare bodem, want ik werd meteen uitgenodigd voor een rondleiding door de tuin en dit ging vergezeld van een zeer enthousiaste uitleg over wat zich daar aan de bodem ontworstelde. Allengs duizelde het mij van de Phyllostachyssen, de Fargesia's, de Chusquea's en de Sasa's. U raadt het al: bamboescheuten! Dàt was het Punt. Dààr ging het om! Dit speelde zich dus een aantal jaren geleden af. Nu is de buurtuin een bamboebos. Een prachtig bamboebos, waar nog ieder voorjaar de eerste punten met dezelfde vreugde worden begroet. De namen van al die schitterende planten kan ik nog steeds niet onthouden, maar zij hebben wel mijn hart veroverd. En niet alleen mijn hart, maar ook mijn tuin, zij het niet in die mate als bij de buren.

Joeke A. Bosman (Uit: Bamboe nr 3, 2001)


< terug volgende >